[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 
       รายงานการดำเนินงานขจัดโรคขาดสารไอโอดีนผ่าการดำเนินงานในท้องถิ่น ปี 2552 มท 0891.3-ว 946( 18/8/2553 10:16:43 )
       ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทย Planning and Management of Small Water Supply system มท 0810.4-ว 939( 18/8/2553 10:15:17 )
       ขอเชิญส่งผลงานโรคพิษสุนัขบ้าประกวดแข่งขันรางวัล MoPH MoAC Sanofi Pasteur Rabies Awards ประจำปี 2553( 18/8/2553 10:13:07 )
       การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่-เจ้าพนักงานธุรการ_รุ่นที่_59_ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553 มท 0807.3-ว 955( 18/8/2553 10:11:19 )
       การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553( 18/8/2553 10:09:34 )
       การเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษ๊ยณอายุราชการ มท 0809.2-ว 141( 18/8/2553 10:07:30 )
       โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 มท 0809.2- ว 960( 18/8/2553 10:06:11 )
       แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลาง มท 0809.2-ว 134( 18/8/2553 10:04:44 )
       เลื่อนข้าราชการ คำสั่งที่ 279-2553( 18/8/2553 9:58:56 )


จำนวน : 9 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 1 หน้า
กระโดดไปหน้า   1  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
หมู่ 3 ตำบลวังลึก  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ 055-682106  Fax 055-682699
Copyright 2013.wangluk.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.